Skaner laserowy na wieży kościoła w Głogówku2019-01-24T17:38:32+00:00

skaner laserowy Z+F IMAGER 5010

Wykorzystanie skanera laserowego Z+F do pomiaru powierzchni kościoła