Gdzie szukać informacji o działkach?

Najprostszą odpowiedzią na to pytanie jest oczywiście geoportal. Tylko który? Pod tym słowem pierwsze co pojawi się w wyszukiwarce to rządowy www.geoportal.gov.pl.

Jest to portal prowadzony dla terenu całego kraju. Zawiera on szereg map i warstw tematycznych. Przede wszystkim są to dane o charakterze katastralnym. Na podkładzie ortofotomapy nałożone są działki pochodzące z Systemu Identyfikacji Działek Rolnych, w skrócie LPIS. Baza od kilku lat nie była aktualizowana. Jednak jako źródło danych działek ewidencyjnych można wybrać dane KIIP. Wówczas informacje są pobierane z usług dystrybuowanych przez powiatowe serwety WMS.

Drugą bardzo bogatą bazą którą dysponuje państwowy Geoportal jest zasób map topograficznych. Zarówno map w skali 1: 50000 w standardzie NATO którą w skrócie określa się jako VMapL2. Większość szczegółowość danych można odczytać z baz topograficznych prowadzonych dla skali 1: 10000 – BDOT10k. W zasobach Geoportal. gov.pl nie brakuję również skanów map topograficznych, takich które znamy z wersji papierowej.


Dla naszego województwa kilka lat temu został stworzony osobny geoportal. Nosi on nazwę Opolskie w Internecie, a w skrócie OWI. Prezentuje on dane dla województwa opolskiego. Jest on połączony poprzez usługi sieciowe z wcześniej wspomnianym państwowym geoportalem skąd pobiera dane o numerycznym modelu terenu, ortofotomapę, ale duża liczba informacji ma charakter lokalny jak na przykład miejscowe palny zagospodarowania przestrzennego lub informacje o powodzi z 1997 roku. Na kanale YouTUBE znajdują się filmy instruktażowe podpowiadające jak wykorzystać funkcje serwisu.

Dane dotyczące działek katastralnych w serwisie są dużo bardziej aktualne niż te zawarte w geoportalu dla całego kraju. Aktualizacja ich nie powinna być rzadsza niż raz na rok. To tutaj najlepiej szukać informacji o numerze działki. Aby tego dokonać należy włączyć zasób o nazwie Kataster. W panelu po lewej stronie należy wybrać zakładkę wyszukiwarka przestrzenna i po kolei wypełniać pola. W miejscu Co? wpisujemy działka ewidencyjna, dzięki czemu po kliknięciu na niebieski lejek otworzy się pole z filtrami. owi_filrt dzialekTu możemy wpisać numer działki, obręb, gminę lub inne informacje które posiadamy o szukanej działce. W polu niżej o nazwie Gdzie? wpisujemy miejscowość w której chcemy odnaleźć działkę. Po uzupełnieniu pół wciskamy przycisk Wyszukaj, i o ile wpisaliśmy poprawne dane, pojawi się lista odnalezionych działek. Czasem zdarza się, że w gminie występuje kilka działek o tym samym numerze, a to dla tego, że zwyczajowo w każdym arkuszu numerację zaczynał się od numeru 1. Dlatego chcąc uzyskać informację w urzędzie lub u geodety ważne jest by prócz numeru działki podać również obręb i arkusz mapy na którym znajduje się działka. Te informacje można uzyskać klikając na ikonkę właściwości obiektu owi_wlasciwosci obiektui wskazując działkę w oknie mapy. Wówczas możemy zapisać sobie pełny identyfikator działki ewidencyjnej, który jednoznacznie określa jej położenie.


Oprócz tego można tu przejrzeć mapy topograficzne, mapy hydrograficzne, mapy sozologiczne czy też mapy glebowo-rolnicze. Te ostatnie w postaci skanów map rastrowych. Warto przejrzeć zawartość zakładki Mapy tematyczne. W tej części pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przygotowali zastawienia danych referencyjnych o określonych informacjach. Można tu odnaleźć tereny przygotowane pod inwestycje, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, bądź też informacje o obiektach oświaty lub służby zdrowia.

Ciekawym opracowaniem jest przedstawienie perełek architektury województwa opolskiego w 3D. Można tam znaleźć model trójwymiarowy opolskiej Katedry, Ratusza, zamku w Mosznej i innych budowli. W celu poprawnego wyświetlania modeli 3D należy pobrać dodatkowy program ze strony OWI. Przy okazji tworzenia modeli 3D perełek Opolszczyzny budowle te były skanowane z użyciem technologi skaningu laserowego co pozwoliło wykonanie ich cyfrowej kopii na długie lata.


Szukając najbardziej szczegółowych danych należy się udać do geoportali na poziomie powiatu. Są to portale zasilane bezpośrednio z baz danych Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Można tu zaciągnąć informacje o działkach, budynkach, sieciach uzbrojenia terenu.

Miasto Opole posiada dwa geoportale.

System Informacji Przestrzennych UM Opole posiada szereg gotowych opracowań tematycznych.

  • Plan miasta Opola
  • Ortofotomapę z lat 2005, 2008, 2010 i najnowszą z 2015 roku
  • mapę demograficzną
  • mapę siedliskową flory i fauny
  • miejsca występowania azbestu
  • mapę akustyczną
  • mapę z planem zagospodarowania przestrzennego, a na niej przeznaczenie terenów, linie rozgraniczające, itd.

Drugi serwis to jest ściśle związany z danymi geodezyjnymi. Jest to wizualizacji baz danych prowadzonych obecnie przez Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Są to dane aktualizowane przez geodetów wykonujących prace geodezyjne.


Podobne serwisy o dużo bardziej bogatszej treści niż serwis iNet miasta Opola prowadzą też inne powiaty.

Nysa w serwisie przedstawia pełną mapę zasadniczą, mapę ewidencyjną, informacje o sieciach uzbrojenia terenu a nawet skany archiwalnych map zasadniczych.

Treść mapy prezentowanej w serwisie powiatu brzeskiego jest podobna do tej prezentowanej przez miasto Opole

Powiat Oleski w swoim serwisie to co miasto Opole podzieliło sobie na dwa osobne serwisy. Jest to najbogatszy serwis mapowy prowadzony dla powiatu w województwie opolskim. Jego interfejs jest prosty i przejrzysty.

Dal Strzelec Opolskich również jest prowadzony geoportal oparty na zasobach PODGiK. W odróżnieniu od wspomnianych powyżej serwisów dla Opola, Nysy, Brzegu i Olesna tutaj włodarze użyli systemu ERGO więc wygląd map różni, ale treść jest zbliżona do geoportalu z Opola i Brzegu. Znajdzie,mu tu jedynie informacje z zakresu ewidencji gruntów i budynków. Stworzone są trzy zestawienia tematyczne. Ciekawą funkcją jest wyszukiwanie działki po adresie lub jej numerze zanim jeszcze wczytamy mapę.

 

By |2016-10-12T12:55:42+00:004 czerwca, 2016|Blog, Geodezja, Szkolenia|Możliwość komentowania Gdzie szukać informacji o działkach? została wyłączona