Inwentaryzacja i badanie pionowości masztu do prób wiatrowych2016-10-12T12:55:46+00:00

Project Description

Prace polegały na wykonaniu mapy do celów projektowych. Następnie wytyczenie miejsce posadowienia masztu oraz kotew. Bo wybudowaniu masztu została przeprowadzona inwentaryzacja po wykonawcza oraz badanie pionowości masztu do prób wiatrowych