Kośćiół parafialny św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku2016-10-12T12:55:46+00:00

Project Description

Określenie powierzchni różnych typów elewacji na kościele, pomierzenie długości rynien, piorunochronów. W tym celu został wykonany skaning laserowy kościoła dookoła oraz z południowej wieży. Dla ścian zostały wykonane kartometryczne ortoobtazy, na których dokonano pomiaru.