Sprawdzenie posadzki przemysłowej2017-05-17T07:22:10+00:00

Project Description

Przy pomocy skaningu laserowego 3d wykonaliśmy kontroli wykonania posadzki przemysłowej w celu wykrycia deniwelacji. Równomierne rozłożenie stanowisk pozwoliło na pokrycie całej posadzki równomiernie punktami pomiarowymi o rozdzielczości kilku mm.

W wyniku opracowania powstała mapa hipsometryczna pokazująca nierówności w powierzchni posadzki.