Trafostacja – Opole2015-10-24T18:40:39+00:00

Project Description

Inwentaryzacja słupów wysokiego napięcia. Wykonanie przekrojów podłużnych i poprzecznych pod trasą przebiegu linii wysokiego napięcia. Określenie rozstawu i wysokości słupów.